Farské oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň farský kostol sv. Ignáca
kostol sv. Petra a Pavla liturgické slávenie
Pondelok, 04. 12. 2023

 6:15

16:00

-
Utorok, 05. 12. 2023 -

12:00

-
Streda, 06. 12. 2023 6:15

17:00- výročie posviacky kostola

-

Štvrtok, 07. 12. 2023

-

-

Lit. spom. na sv. Ambróza, bisk., uč. Cirkvi

Piatok, 08. 12. 2023

7:30, 18:00

16:00

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia P. Márie
Sobota, 09. 12. 2023 7:30 -

-

NEDEĽA, 10.12. 2023

7:30, 11:00

9:30 Zágrunie

9:00

2. adventná nedeľa

 

V tomto týždni vyspovedám po domácnostiach chorých- prvopiatkových aj prihlásených- NA VYŠNOM KONCI vo ŠTVRTOK od rána, NA NIŽNOM KONCI tak urobím potom na ĎALŠÍ TÝŽDEŇ, tiež vo ŠTVRTOK.

Kto chce cez advent podporiť charitné dielo v Cirkvi aj v diecéze, charitná zbierka bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach.