Oznamy

Farské oznamy

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň farský kostol
vyšný kostol liturgické slávenie
Pondelok, 29. 05. 2023

18:30

17:00

Spom. Prebl. P. Márie, Matky Cirkvi
Utorok, 30. 05. 2023 - - -
Streda, 31. 05. 2023

18:30

-

-
Štvrtok, 01. 06. 2023 - 7:30

Sviatok Nášho P. Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Piatok, 02. 06. 2023

18:30

SPOVEĎ 17:30

16:00

SPOVEĎ 15:30

1. piatok v mesiaci
Sobota, 03. 06. 2023 - 10:00 Slávnosť 1. sv. prijímania

NEDEĽA, 04.06. 2023

7:30, 11:00

9:00

Zágrunie 10:00

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

SPOVEDANIE PRED 1. PIATKOM bude ako zvyčajne, aj chorých v domácnostiach vyspovedám v obvyklých dňoch.

SPOVEĎ PRED 1. SV. PRIJÍMANÍM bude vo ŠTVRTOK: o 16:00 deti zo školy v ústredí vo farskom kostole, potom od 18:00 deti zo školy na vyšnom konci vo vyšnom kostole. Od 18:30 mi tam prídu pomôcť spovedať aj kňazi zo Skalitého.

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA je v sobotu, 3. júna o 10:00 vo vyšnom kostole.