Oznamy

Farské oznamy

JEDENÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA – 16. júna 2024

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň farský kostol sv. Ignáca
kostol sv. Petra a Pavla liturgické slávenie
Pondelok, 17. 06. 2024

7:30

17:00

Cezročná féria
Utorok, 18. 06. 2024 -

-

Cezročná féria
Streda, 19. 06. 2024

18:30

-

 Cezročná féria 

Štvrtok, 20. 06. 2024

-

 7:30

Cezročná féria

Piatok, 21. 06. 2024

18:30

-

Lit. spom. na sv. Alojza Gonzágu, rehoľ.

Sobota, 22. 06. 2024 -

-

Cezročná féria

Zágrunie 18:00 s nedeľnou platnosťou

NEDEĽA, 23. 06. 2024

7:30, 11:00

9:00

XII. cezročná nedeľa

 

→ Sviatosť manželstva chcú prijať: MIROSLAV LAŠ a DOMINIKA JÁNSKÁ, obaja z našej farnosti. Prípadnú prekážku oznámte náležitým spôsobom.